W Knurowie powiało Wielką Historią

fot. Tadeusz Puchałka
fot. Tadeusz Puchałka

Szczęśliwie się złożyło informuje Bogusław Szyguła, że niemalże w przeddzień Dnia Kobiet, mieliśmy okazję przeżywać tak podniosłą chwilę. Knurów – miasto symboli narodowych, wyrosło na węglu, ciężkiej ludzkiej pracy, ale także na pamięci i bohaterskich czynach Jego mieszkańców.

Jak podaje Kalendarz Ligi Katolickiej na rok 1939, w Knurowie działało 15 stowarzyszeń kościelnych przy parafii knurowskiej św.św. Cyryla i Metodego wspomina Szyguła. Wiele stowarzyszeń posiadało własne sztandary. Jednym z nich było Katolickie Stowarzyszenie Mężów które powstało w 1924 roku. Warto przypomnieć, że od roku 1935 stowarzyszenie to, posiadało sztandar z wizerunkiem Chrystusa Króla i świętego Józefa. Staraniem ks. proboszcza Mirosława Pelca sztandar ten został odnowiony, należy podkreślić, że wielka historia w naszym mieście zatoczyła szczęśliwe koło, bowiem 19 marca, a więc w imieniny św. Józefa zwołane zostanie założycielskie spotkanie Stowarzyszenia Mężów św. Józefa.

5 marca 2018 r.

Tym razem tradycyjne, comiesięczne spotkanie seniorów przy parafii Cyryla i Metodego, miało niecodzienny przebieg, i przybrało uroczysty charakter. Podczas odbywającego się spotkania został przekazany księdzu Pelcowi, historyczny sztandar Towarzystwa Polek z 1929 roku, który na ręce proboszcza knurowskiej parafii przekazali państwo Dorota i Alfred Szulc. Podczas ceremonii przekazania sztandaru obecny był także ksiądz senior Franciszek Zając.

Przypomnijmy, iż sztandar ten przechowywany był z narażeniem życia w domu rodzinnym pani Doroty, w czasie wojny, i okresie powojennym. Na sztandarze umieszczono wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej i napis „Bóg Rodzina Ojczyzna”, oraz rok 1929. Na awersie widnieje biały orzeł na czerwonym tle i napis „Towarzystwo Polek w Knurowie”, przypomnijmy także, że jednym z fundatorów sztandaru był III Zakon Świętego Franciszka z Knurowa.

Towarzystwo Polek powstało w Knurowie w roku 1920 i zrzeszało kobiety zamężne. Celem nadrzędnym tego towarzystwa było wychowanie dzieci w miłości do Boga, poszanowania rodziny i Polski w duchu narodowym w myśl hasła „Bóg, Rodzina, Ojczyzna” (w tej kolejności, nie odwrotnie). Związek Katolickich Towarzystw Polek został przyjęty do Akcji Katolickiej jako organizacja pomocnicza, która dostosowała program swojej działalności religijnej do programu Akcji Katolickiej.

Być może pod tym sztandarem odrodzi się Stowarzyszenie Kobiet, mające w programie swej działalności dbanie o wychowanie dzieci dla Boga, rodziny i w duchu miłości do Ojczyzny. Wydaje się, że jak nigdy dotąd, jest nam to dziś wszystkim potrzebne dodaje Szyguła.

Piękne karty historii naszego miasta, to także harcerstwo, które pod płatem historycznego sztandaru z 1930 roku odradza się za sprawą księdza hm Piotra Larysza. Na płatach tego sztandaru nie brak zarówno akcentów patriotycznych, jak i tych związanych z przywiązaniem do naszych duchowych tradycji, miłości do Boga i Matki naszej Piekarskiej.

Autor: Tadeusz Puchałka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*