Ździebko po naszymu. Wielki Tydziyń. Wielki Czwortek.

fot. Tadeusz Puchałka
fot. Tadeusz Puchałka

Wielki Tydziyń.

Niy wiym jako boło u Wos, u mie w doma boło tak. Pyńdziałek we Wielkim Tydniu jeszcze szło mało wiela coś zrobić na placu. Czaskać se już niy czaskało niczym. Pamiyntom jak dycko starka nom godała, byście se ja niy myśleli chatrusić ani wadzić we Wielkim Tydniu bo Pon Jezusek, skisz tego jeszcze bardzi bydzie ciyrpioł jak go te chachary bydom krziżować. Powiym Wom – rozmajcie boło ze tym wadzyniym, ale musza wom pedzieć, że dowali my w tyn czas fest pozor keby yny bardzi Pon Boczka niy gorszyć. Chciało by se pedzieć ot i kolejny aspekt wychowawczy w ludowych zwyczajach zawarty. Kolejne dni do Wielkigo Czwortku mijały spokojnie, szło by pedzieć sielankowo, bo to czego se niy zrobiyło przed Wielkim Tydniym to musiało zetwać aże bydzie po świyntach.

Wielki Czwortek.

Wielki Czwortek to już boły prawie świynta, plac musioł być pozamiatany i niy wiym czy mi aby docie recht, pamiyntocie jako boło cicho. Pamiyntom to łod bajtla, coś w tym lufcie boło tak choćby inkszego. Czuło se łogromno powaga tego czasu i jak se tak nikej siedna i pomyśla jako to boło kejsik, to wom powiym, że mi tego czasu łogromnie szkoda i płaczki we łoczach se kryncom i pyto se czowiek samego siebie, czamu se już tera tego niy łodczuwo tego czasu jako kejsik. Pon Boczek przeca jaki boł, taki je i tera. Cołko łostuda i starość je w tym, że wiary w nos nie ma taki jak downi. Wszyjscy kajś lotajom, do dyskontow jeżdżom, lodowki dobrociami filujom, maszkety na świynta kupujom i ło Pon Boczku zapominajom. Niy słyszy dzisioj żodyn jak woło do nos ta wiara, bo tyn Wielko Czwortkowy spokoj cisza i powaga, to je przeca godka naszy wiary, znojdźma czas na to coby jom posuchać. Pamiyntać muszymy ło tym, że we kościołach katedralnych we Wielki Czwortek łodprawiano je mszo świynto zwano mszom Krziżma. Ńa ty mszy poświyncane som łoleje do chrztow potrzebne, do biyrzmowanio, sakramyntu kapłaństwa i namaszczynio chorych. Łodnowiane som tyż przyrzeczenia kapłańske.

Wybrane słówka.

Chatrusić —————- kłócić.
Skisz tego ————— z tego powodu.
Skuli tego —————- słowo o tym samym znaczeniu co powyżej.
Zetwać —————- musi poczekać, albo musi jeszcze trochę potrwać.
Plac —————– w tym przypadku—podwórko.
Recht —————— z niemieckiego—mieć rację.
Łogromnie ————— bardzo.

Tekst opublikowany w ,,Gazecie Ślaskiej”. Tygodnik już nie istnieje.

Autor: Tadeusz Puchałka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*