Kroszonka

Fot. Tadeusz Puchałka / Ze zbiorów prywatnych archiwum redakcji.
Fot. Tadeusz Puchałka / Ze zbiorów prywatnych archiwum redakcji.

Pofarbione jajca nazywomy u nos kroszonkami. Dropanie wzorow na tych kolorowych jajcach, naukowo se bezmała nazywo technika rytowniczo. Wiymy niy łod dzisiok, że kobiyty tukej sztrykowały, heklowały, pieczyniym rozmajtych dobroci se zajmowały, jeszcze inksze poprzestowały na gorszyniu chopow. I niy som to klachy, suchejcie babeczki taki szport tyż nikere uprawiajom, mom na myśli te gorszynie nos niczymu nigdy niywinnych borokow.

Wrocomy jednak do tych kroszonek. Coby zrychtować piykne wielkanocne jajco, trza mieć intus do plastyki łod kolybki. Robota to delikatno i trza mieć moc wprawy. Na poczontku małe dziołszki podglondajom starsze kobiyty i poczynajom łod malonkow na papiorze, jak im to już idzie składnie to po leku poczynajom szkrobać. Z tym szkrobaniym to ja tak, że zaczniesz łod malutka, a kończysz jak łoczy już lodmowiom posuszyństwa.

Nojważniyjsze jest zdobycie biołego jajca a to niy je take proste. Je sam we łokolicy yny jedna kobiyta kero dowo pozor na to coby nom tych jajec niy brakło do tego szkrobanio mo se rozumieć. Na ta łokoliczność dobrze se sprawujom kury ze rasy Leghorn, muszom łone byś ekstra łodżywiane bo ważne je to – coby szkorupka boła fest twardo. Te kury hoduje trza pedzieć yny skuli nos miyszkanka Chudowa, pani Marta Organiściok miejscowość ta noleży do Gminy Gierałtowice.

Pani Marta sama tyż szkrobie jajca i uczy mode frelki ty trudny sztuki, toż tera suchejcie… Powiydzmy, że biołe jajca momy i tera zaczynomy je warzyć. Wciepujymy jajca do wielkigo garca ze zimnom wodom, dodowomy soli i łoctu dojś trocha, to je po to coby szkarupiny niy popynkały i poleku, trza pedzieć łokropnie poleku warzymy. Warzymy to wszysko trzi świerci godziny abo trocha duży-niy zaszkodzi. Jak to już momy tak daleko a Pon Boczek do, że nom to niy popynko, to wkłodomy te gorke jajca, do drugigo garca ze gorkom farbom. Brele na ślypia trza dobre łoblyc, łostro byrna do fasonga wkryńcić i zaglondomy czy se dobrze pofarbiyły. Cołki czos ruszomy garcym bo inaczy bydymy mieli biołe fleki, jak se bydom jajca za fest przoć. ( Boły czasy, że o farba była biyda, to do tego celu używało se wywaru szkarupin ze cebule. Kolor na jajcu wychodzioł bronotny).

Poleku wyciongomy te jajca na wilur i leko łobrocomy, tera musi te jajco cołki miesionc leżakować coby wszysko śniego na luft wylazło. Szkrobać zaczynomy po Godnych Świyntach. Jak chcymy keby robota wyglondała akuratnie jako na Ślonzoka przistało, to jedna kroszonka se szkrobie nikej i trzi dni-czas to Boży trza pedzieć bo se niyma kej powadzić. Kroszonki muszom byś gotowe na Wielkanoc no i coby boł czas na wystawy je zawiyść. Chopcy tukej chodzom po sikaniu i frelki, no i kobiyty tyż sikajom piyknymi parfinami, za to dostowajom tyż te kroszonki, tak to już sam u nos je. Nikej pamiyntom jak frelka ze wionuszkym na gowie na plac wylazła, znakym tego, że karlusa akuratnie niy miała to i kusika szło ukraść. Boły to czasy… – Spominkow moc, tera yny ryczka na plac wyciongnońć i keby kobiyta niy widziała siednońć i we samotności stare czasy pospominać, po co mo kobiyta zowiścić, czy aby łoni myśla abo inksze przigody spominom. Kończyć czas wyboczcie cochse tak rozmamlasioł niy idzie tego tymatu skrocić widzicie sami jake to je wszysko skomplikowane.

Wasz Ślonzok toż Pyrsk.

Wybrane słówka.

Intus————————można powiedzieć przeczucie, albo zamysł.
Richtich——————–tu często używane słowo-znaczy naprawdę lub na serio.
Pozor ——————–uwaga.
Trzi świerci godziny—-45 minut.
Śćwierć godziny ———kwadrans, 15 minut.
Brele———————–okulary.
Wilur———————–flanela.
Zowiścić——————zazdrościć.

Autor: Tadeusz Puchałka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*