Wielkanoc. Ździebko do szpasu spominani.

Fot. Jubileuszowy X Jarmark Pilchowice 2018 ze zbiorów archiwum redakcji.
Fot. Jubileuszowy X Jarmark Pilchowice 2018 ze zbiorów archiwum redakcji.

No ja – wzionło mie na spominki we tym Wielkim Tydniu, i to jeszcze we ty naszy godce, ale tak tyż trza bo jeszcze trocha i wcale zapomnymy jako se u nos kejsik godało.

,,Niydziela Wielkanocno”, jako se u nos nazywało piyrsze świynto, je to bez wontpiynio nojstarsze i nojważniyjsze świynto chrześcijańske. Zwyciynstwo życio nad śmierciom. Jezus Chrystus pokonoł wszelke zło, mynkom swojom i ciyrpiyniym łodkupioł nos łod wiecznego potympiynio. Kożdy s nos mo czas na to keby iść za nim, droga znomy yny wydowo nom se że je to dlo nos za ciynżke zadani, niy je to proste ani leke, to je prowda. Jo som niy umia tymu podołać, mom jednak spowiydź co mie nazot na ty właściwy drodze stawio. Choć se niy roz łod tego Pon Boczka łoddalomy, dycko idzie wrocić. Dzisioj chca wom trocha łopedzieć tych moich spominkow z downych lot i ciekawych bardzo, czy mi aby docie recht, czy se u Wos te świynta tyż tak łobchodziyło-toż posuchejcie;

Wczas rano we piyrsze świynto, budziyli mie i we spodniokach i we laczkach gnali mie do przikopki, godom wom to boł dlo mie dramat, trza pedzieć po dzisiejszymu-masakra, suchejcie dali, co łoni sy mnom wyrobiali… Szłapy mi kozali we ty lodowaty wodzie zatonkać. – Kaj łoni mieli rozum niy wiym, ale wiym jedno, rymy niy miołech nigdy.

Jagech już te szłapy umoł, nastompiyła czyńść rozrywkowo-szukanie gniozdka łod zajonczka, żodno to boła sztuka i tak zowdy boło abo we wieprzkach abo we łostryngach. Trza se boło ze tym szukaniym uwijać bo do kościoła trza boło zdonżyć na dziewionto, no bo my chodziyli na dziewionto do trzeci ławki po chopski stronie jak dziś pamiyntom. Na łoglondanie graczkow i maszkecynie boł czas po kościele. Ło dwanosty łobiot, po łobiedzie szpacyr na cmyntorz starka i staroszka nawiedzić, no i wartko do dom na telewizor, przeca świynta, repertuar filmowy trza pedzieć ze piyrszy połki.

Tukej tera prosza ło leke przymrużynie łoka, no bo pamiyntocie przeca jake to boły czasy. Lecioł we telewizorze Zorok abo Bonanza. Nikej jagech niy nazgłobioł to mi przizwolali pozaglondać po Balbinie czyli po dzisiejszy dobranocce. Przeważnie lecioł wtedy balet tyjatru ,,Balszoj”, prosto z Moskwy i te frelki we tych krotkich poszkrobionych kececzkach. Lotały wartko po ty scynie na paluszkach tam a nazot. Podobały mi se te dziołszki już za bajtla, jo boł wtedy fest smarkaty a już jako widać poradzioł ech docynić walory kobiycego ciała pra.

Łojcowie se trocha nadymnom starali czy to aby niy za wczas. Starka dycko buczała. Aniela godała do moi matki, ze tego łoszkroba nic nie bydzie, zaglondej co łon wyprawio, jo,bez mała bajukoł pod telewizor i zaglondol, tym frelkom pod kecki… Łojciec, jako festelnie rozważny czowiek bezmała dycko godoł…-Jo tak myśla, że idzie wszysko we dobrym keronku… Bog zapłać ci tato tyś mioł zowdy recht, jako i tym razym tyż eś se niy pomyloł. Jako już frelki poskokały łociec wzrokym pokozoł keronek no toż jo tyż nic yny do izbetki na kolanka pociorek i spać bo przeca trza rano wczas stanońć do kościoła i na śmiyrgus.

Druge Świynto. Śmiyrgus.

Jako wszyjscy wiymy Druge Świynto dziyń to świynty i to co se noleży Pon Boczkowi to trza boło wykonać na poczontku… Wczas rano do kościoła, no a po kościele już se wszysko wymykało spod kontrole, istno jazda bez trzimanki-kible szlałchy i na Bekszo, to je trza wom pedzieć tako kolonijo co do Gyrotowic noleży, dycko my tam napoczonali skuli tego, że tam boły fest piykne frelki. Dycko przi tym śmiyrgusie szło coś zagodać ze szwarnom dziołszkom, rozmajtych se forteli używało coby se do szwarny dziołszki niyco bliży dostać pra. Powiym wom przyjociele droge, piykno je ta nasza Bekszo. Na łokoło las, cisza tako niyspotykano, godom wom, wert na szpacyr se tam ze frelkom wybrać. Sornik wom jeszcze tera droga przeleci, nikej byk ze stadym łani na łonce se pasie, piykne to som teryny i take same spominki.

Wyboczcie kamraty, że mie tak poniosło na te spominanie, wrocić jednak trza do tego Śmiyrgusa. Zowdy se godało, jadymy na Bekszo bo tam som gryfne dziołchy ale czy jo tam wiym-gryfne dziołchy boły wszyńdzie tam jednak boło noj dali i to możno skuli tego jechało se na poczontku. Niy wiym czy mi docie recht, że w te świynta to se lepi łopłaciyło mieć synka niż dziołcha. Synek do chałpy naprzinosioł maszketow a łojcowie łod dziołchow, czynsto po świyntach izby musieli malować. Piykne to boły czasy-boł czas na Pon Boczka, na zolyty, na zabawy i wszysko miało swoj plac, kończonc te wspominani, życza wom wszyskim Błogosławiyństwa Bożego na te świynta-przeżyjcie tyn czas w spokoju i radości.

Na szczyńście, na zdrowie i na te Wielke Zmartwychwstanie wszyskim Wom wasz Ślonzok życzy toż pyrsk.

Autor: Tadeusz Puchałka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*