Fundacja Rodzin Górniczych obchodzi 20-lecie swojego istnienia

fot. Tadeusz Puchałka
fot. Tadeusz Puchałka

[…]Z rozrzewnieniem każdorazowo wspominam te czasy,
kiedy jako dzieciak wyprawiony przez matkę z wieczerzą do tatulka,
zastawałem w maszinhauzie gromadę Was,
spracowanych po szychcie, nie spieszących się do rodzin,
a wsłuchanych w opowiadania o naszych dawnych dziejach.
Nic tych nabożeństw nie przerywało, chyba warkot maszyn
o czasem głos umorusanego intruza, który wołał:
„Świetlorz, tam przy szoli – buła zgasła”. Wtedy pryskał czar[…]

(Górnikom i ich rodzinom – wybrany fragment – „O górniku słów kilka o i tym, jako jest z mężów najlepszym” aut. Stanisław Ligoń)

W gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, w dniu 8 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie rodzin górniczych, których mężowie i ojcowie zginęli na stanowiskach pracy pod ziemią, lub zostali trwale okaleczeni, niezdolni do podjęcia pracy. Spotkali się tego dnia z tymi wspaniałymi ludźmi, dzięki którym możliwy jest powrót do normalnego życia. Z całą pewnością można powiedzieć, że każda z tych osób, które przyczyniły się do powstania dwadzieścia lat temu, tejże fundacji to osobna piękna karta wpisana w historię Górnego Śląska.

Spotkanie w którym nie brakowało łez i wzruszających wspomnień, prowadził były podopieczny fundacji pan Dawid Szpara. O godzinie 13.00, tuż po powitaniu gości odśpiewano Hymn Państwowy, po czym zaintonowano Hymn Górniczy, następnie minutą ciszy uczczono tragicznie zmarłych górników. Po raz pierwszy w historii nasze spotkanie rodzin górniczych jest przygotowane przez trzech partnerów – informował prowadzący. Do organizacji zaprosiliśmy Muzeum Śląskie oraz Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. Współpraca Fundacji z Gwarkami Górnośląskimi układa się od lat bardzo dobrze podkreślał Prezes Fundacji. Owocna działalność tych dwóch środowisk nie powinna dziwić, wszak obydwa wywodzą się z górniczej braci, i jak powiedział w swoim przemówieniu pan Jerzy Markowski (były wiceminister przemysłu, handlu oraz gospodarki, inżynier górnik), z trudnym do ukrycia wzruszeniem w głosie; środowisko górnicze przywykło do dramatów i tragedii, z tej to przyczyny szukamy wsparcia dla tych, którym natura zabrała to co najcenniejsze – ukochaną osobę.

Z pewnością to z czym mamy do czynienia na dole warto czasami przenieść do życia na powierzchni, jednym z tych czynników jest więź człowieka z człowiekiem, bo tam kiedy zajdzie tego potrzeba, nie łopatą a własnymi rękami wydziera się naturze zasypanego człowieka nie bacząc samemu na śmiertelne zagrożenie, idziemy po kamrata i zawsze po żywego. Być może dlatego stosunkowo łatwo jest działać na Śląsku takim i podobnym fundacjom. Do tego działania potrzeba tak naprawdę tylko jednego, wrażliwości i dobrego serca, a tego przecież górnikom nigdy nie brakowało.

W pięknych sowach na początku spotkania wypowiadał się przedstawiciel Muzeum Śląskiego Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Inwestycyjnych pan Marek Bącławik. List gratulacyjny w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała minister Agnieszka Lenartowicz – Łysik. Wojewoda Katowicki pan Jarosław Wieczorek odczytał list gratulacyjny pani Premier Beaty Szydło, w którym to liście pani Premier składała życzenia z okazji Barbórki i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim polskim górnikom. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego list gratulacyjny odczytał pan Leszek Boniewski. Głos zabrali także Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. W Bytomiu pan Piotr Buchwald, a także pani profesor Irena Pluta oraz pani Małgorzata Kosierkiewicz – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Klientów Strategicznych PZU.

Prezes Zarządu Fundacji pan Ryszard Wyględacz szeroko omówił 20 letnią działalność Fundacji, jej założenia, oraz plany na przyszłość. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że Fundacja opiera się całkowicie na wsparciu darczyńców i ludzi dobrej woli przy czym są to zarówno firmy, urzędy jak osoby prywatne. Fundacja pomaga sierotom po zmarłych tragicznie górnikach, a także tym którzy stracili zdolność do pracy w wyniku wypadku pod ziemią. Pomoc ta, to głównie organizowanie stypendiów, a także warsztatów wypoczynkowo edukacyjnych. W okresie swojej działalności Fundacja pomogła 5000 osób. Przekazała na ten cel 28 mln. złotych. Pieniądze te wykorzystano na udzielenie wspomnianych stypendiów, zapomóg, finansowania rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego oraz organizację turnusów rehabilitacyjnych. Prezes wspomniał także, iż wdowom, którym trudno jest znaleźć pracę, Fundacja wypłaca zapomogi. Górnikom inwalidom, finansowany jest zakup specjalistycznego sprzętu, a także rehabilitacja i inne zabiegi medyczne.

Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi także mogą liczyć na pomoc podobnie jak w przypadku osób dorosłych. Możliwe jest jak wyżej wsparcie w formie stypendiów a także inna pomoc, konieczna w okresie kiedy niepełnosprawni młodzi ludzie podejmują naukę. Trudno sobie wyobrazić życie rozerwanej szponami śmierci rodziny, bez wsparcia tejże Fundacji, o idei Jej powstania wspominał minister Markowski, należy dodać, że przemówienie, które wygłosił, chwilami zapierało ze wzruszenia dech w piersiach, takie jest życie tu na Śląsku, gdzie mieszkańcy tego regionu od zawsze zmagali się z niepewnością jutra, utratą najbliższej osoby, a później walką o przetrwanie. „Panie powiedz pan, czy mój tata wyjedzie z dołu”, pyta pana Markowskiego młody 14 letni chłopak podczas jednego z poważnych wypadków górniczych, kiedy to zastępy ratownicze walczyły o każdą minutę dla tych, których spotkał zawał tam na dole. „Oczywiście, że wyjedzie”, odpowiedział Markowski.

Łamiącym się ze wzruszenia głosem przypomniał zebranym to zdarzenie Ten któremu między innymi zawdzięczamy powstanie Fundacji, „bo gdyby nie” odpowiedział chłopiec, „to jo byda nejstarszy w rodzinie”. Niestety Tata nie wyjechał. Po tych słowach na sali zaległa cisza. To dla tych synów i córek, dla tych rodzin stojących pod bramami kopalń – oczekujących z nadzieją dobrych informacji, które niestety w wielu przypadkach nie nadchodzą. To dla nich i z myślą o nich, należało powołać do działania taką fundację, by nie zamykać drogi do dalszego życia tym, którym natura, zły los odebrał, wyrwał kawałek serca, a także po to by ludziom dotkniętym przez los wrócić nadzieję. „Górnik ma czarną skórę, ale złote serce” brzmi jedno z wielu górniczych powiedzeń, do tego należałoby dodać jeszcze to, w którym mowa, iż „Górnik na dole, to chleb na stole”. Fundacja która powstała z górniczych złotych serc pozwala na to, by tego chleba w rodzinach ogarniętych tragedią, nigdy nie zabrakło.

Minął czas wspomnień, który był jak kolejna lekcja górniczego żywota. Nadszedł czas na wręczenie Honorowych Odznak Zasłużonego dla Województwa Śląskiego, które to wysokie odznaczenie Uchwałą Kapituły Sejmiku Województwa Śląskiego za działalność na rzecz rodzin skrzywdzonych przez los, za integrację środowiska górniczego, przedsięwzięcia zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz za aktywną współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządem gospodarczym, otrzymała Fundacja Rodzin Górniczych.

Za kultywowanie wartości kulturowych górnictwa, Śląska, za aktywność w zakresie zachowania dziedzictwa przodków, wspierania tradycji górniczych a także za działalność wydawniczą Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego także dostąpiło tego zaszczytu.

Medale „Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych zostały przyznane;

 • Panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu – Ministrowi Energii
 • Panu Grzegorzowi Tobiszowskiemu – Sekretarzowi Stanu, Pełnomocnikowi Rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego.
 • Panu Tomaszowi Rogala – Prezesowi Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
 • Panu Arturowi Wojtków – Z-cy Prezesa Zarządu JSW SA.
 • Panu Piotrowi Buchwald – Prezesowi Zarządu CSRG SA
 • Panu Sławomirowi Obidzińskiemu – Prezesowi Zarządu Węglokoks S.A.
 • Panu Henrykowi Paszcza – jednemu z założycieli, wieloletniemu członkowi Rady FRG
 • Panu Bogdanowi Ćwięk – jednemu z założycieli Fundacji, wieloletniemu członkowi Rady FRG
 • Pani Ewie Nowak – podopiecznej Fundacji. Wieloletniej Prezes Stowarzyszenia Wdów Górniczych.
 • Spółce Tauron Wydobycie S.A. – jako jednemu z założycieli Fundacji, aktywnemu darczyńcy i promotorowi.
 • Podziękowanie w formie dyplomu otrzymała Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa.
 • Dyplomy uznania otrzymali także Przewodniczący pan Dariusz Trzcionka, oraz Zastępca Przewodniczącego pan Krzysztof Stefanek z Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.
 • Dyplom uznania otrzymał także wieloletni przyjaciel Fundacji pan Leszek Boniewski.

W dalszej części uroczystości zostały ogłoszone wyniki Konkursu Górniczej Solidarności Zawodowej;

W GRUPIE – WSZYSTKIE KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO;

 • I miejsce zajęła Kopalnia Janina z Libiąża. Jest to już drugie zwycięstwo tej kopalni, na przestrzeni kilku ostatnich lat.
 • W Grupie – kopalnie Spółki Tauron Wydobycie S.A także I miejsce zdobyła Kopalnia Janina.
 • W Grupie – Kopalnie podległe Polskiej Grupie Górniczej I miejsce zajęła KWK Mysłowice – Wesoła.
 • W Grupie – Kopalnie podległe JSW S.A. I miejsce zajęła KWK Knurów – Szczygłowice.
 • W Grupie – Zakłady Pomocnicze I miejsce zajął Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

Nagrodę specjalną dla najlepszego Ruchu Kopalni, na którym odnotowano najwyższe wpłaty finansowe na rzecz pomocy rodzinom górniczym otrzymała Kopalnia Jankowice.

Nagrody za wybitne wyniki w nauce otrzymali także stypendyści;

 • Rodzeństwo; Maja, Kacper i Sebastian Szczurek. Młodzi ludzie nie tylko szczycą się wybitnymi wynikami w nauce ale też cała trójka jest uzdolniona muzycznie.
 • Ponadto nagrody otrzymali Katarzyna Kopańska – wybitnie uzdolniona studentka Uniwersytetu Śląskiego.
 • Adrian Młynarczyk – zdolny młody człowiek, dla którego nauka i ciągłe pogłębianie swojej wiedzy stało się sposobem na życie.
 • Natalia Wiese – uczennica 4 klasy technikum (średnia 5.0). Pasją Natalii jest geografia i język niemiecki.

Z okazji 20 – lecia działalności Fundacji ogłoszono dwa konkursy:

Konkurs fotograficzny „20 lat Fundacji w obiektywie podopiecznych”, do którego trzy prace zgłosiła rodzina Stolorz z Katowic. Ponadto w konkursie literackim „20 lat słowem podopiecznych”, wystartowali Wioletta Kosmowska, Zdzisława Holona i Agata Kowalczyk. Wszystkim uczestnikom konkursu komisja postanowiła przyznać te same nagrody.

O świąteczną niespodziankę zadbał Państwowy Zakład Ubezpieczeń, który ufundował dla każdego z obecnych na sali Rodzinny Zestaw Pierwszej Pomocy. Jak się okazuje, nie zabrakło darów serca i na jubileuszowych uroczystościach, bowiem jedna z rodzin obecnych na sali podarowała mieszkanie, które może służyć młodym ludziom, podopiecznym Fundacji studiującym w Katowicach.

Na koniec publiczność miała okazję wysłuchać utworu „Skrzypek na dachu” w wykonaniu jednego z podopiecznych a także piękne podziękowania wypowiedziane słowami poezji kolejnego młodego człowieka, który wierszem swojego autorstwa dziękował w imieniu swoim a także kolegów i koleżanek, za wspaniałą 20 letnią działalność Fundacji…

Nie zabrakło na koniec śląskiego poczęstunku. Była także okazja do zwiedzenia katowickiego muzeum.

Tegoroczne jubileuszowe obchody dwudziestolecia Fundacji Rodzin Górniczych, Patronatem Honorowym objęli ; Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Z Górniczym Pozdrowieniem „Szczęść Boże”na dalsze lata owocnej służby na rzecz tych, którym ta pomoc jest tak bardzo potrzebna.

Autor: Tadeusz Puchałka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*