Górnicze Święto w Wilczy w dniu 4 grudnia. Wszystkie Śląskie miasta, miasteczka i wioski wyglądają podobnie.

fot. Tadeusz Puchałka
fot. Tadeusz Puchałka

Wszędzie tam, „Barbórka” rozpoczyna się od uroczystych mszy świętych, tak było i w kościele pw. św. Mikołaja w Wilczy, gdzie koncelebrowaną mszę świętą w asyście księdza Ernesta Grajcke sprawował proboszcz ks. Jan Mrukowski.

We mszy świętej brali udział górnicy seniorzy a także czynni zawodowo. Nie zabrakło gości specjalnych, którymi byli Kierownik Robót Górniczych KWK Chwałowice Duda Marek, oraz pan Michał Ferdyan Naczelny Inżynier KWK Bielszowice, przypomnijmy, że obydwaj szacowni goście są fundatorami upominków dla grupy dzieci Zespołu Szkolno Przedszkolnego, który uświetnił swoimi występami uroczystości „Barbórkowe” w Domu Kultury tuż po zakończeniu nabożeństwa. Gminę Pilchowice reprezentowała Zastępca Wójta, pani Aleksandra Skwara.

Tegoroczna „Barbórka” zbiegła się z sześćdziesiątą rocznicą górniczego sztandaru, o czym wspominali Prezes Związku Emerytów pan Krystian Dudek oraz pan Ryszard Pławecki, który wspominał między innymi bogatą historię powstawania górniczych sztandarów.

„Po drugiej wojnie światowej wspominał pan Pławecki, górnicy z Wilczy uczestniczyli w uroczystościach barbórkowych bez sztandaru. Marzenia górników o własnym sztandarze szybko zostały zamienione w czyn. Niebawem powołano grupę inicjatywną, która zajęła się zebraniem datków na ten szczytny cel. Dokładnie 4 grudnia 1957 roku podczas uroczystej barbórkowej mszy świętej sprawowanej przez księdza Roberta Puchera ówczesnego proboszcza parafii pod wezwanie św. Mikołaja, po raz pierwszy sztandar górniczy został zaprezentowany wiernym. Należy dodać, że płaty sztandaru wykonały siostry Boromeuszki z piekarskiego klasztoru. Drzewiec do sztandaru wykonał pan Oswald Zawadzki, zaś jego konserwacją zajął się w 2011 roku pan Andrzej Groborz. Darczyńcy panowie Michał Ferdyan oraz Marek Duda informuje pan Ryszard Pławecki podarowali nam nowe pióropusze koloru czarnego i białego do czaka górniczego oraz 3 pary białych rękawiczek. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie Przewodniczącego pana Dudka Koło Rencistów wyposażało Poczet Sztandarowy w dwie honorowe szpady, kordzik górniczy, lampkę górniczą oraz chwast czarno zielony, który przymocowany został do głowicy sztandaru”.

Tyle historii związanej z górniczym sztandarem, dumą górników parafii św. Mikołaja. Na koniec warto wrócić do występu małych artystów miejscowego przedszkola kierowanego przez panią Iwonę Pietrucha. Koncert w wykonaniu dzieci, był pięknym wzruszającym spektaklem, istną karuzelą pięknych polskich i śląskich melodii. W inscenizacji nie brakowało także akcentów patriotycznych. Dzieci w piękny sposób przedstawiły jak można i jak trzeba kochać ziemię swoich przodków, gdzie zarówno Śląsk jak Polska są równie ważne, i takim samym uczuciem należy darzyć Polskę jak tą małą ojczyznę skąd wyrastają nasze korzenie.

Szacunek i duma ze swej gwary i kultury. O tych jakże trudnych tematach mówiły, i śpiewały dzieci. Program taneczny zaś opierał się głównie na naszych starodawnych mało już znanych tańcach. Dzieci zostały pożegnane owacją na stojąco, a goście specjalni w górniczych mundurach, obdarowali małych artystów pięknymi upominkami. Szczęścia górniczego i błogosławieństwa św. Barbary górnikom, życzyli księża, oraz panowie Michał Ferdyan, Marek Duda oraz Zastępca Wójta Gminy Pilchowice pani Aleksandra Skwara. Uroczystości prowadził Sołtys Wilczy pan Jan Gamoń. Oprawę muzyczną do biesiady górniczej zapewnił zespół „Adamo”. Organizację biesiady, oraz poczęstunek zapewnił Sołtys oraz Rada Sołecka.

Autor: Tadeusz Puchałka

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*